KvK 08122590 INGbank NL12INGB0003395968 t.n.v. Gospelkoor Spring
info@springapeldoorn.nl

 ,

 

 

 

 

   

      REPETITIEDATA  

        27 Augustus met Johan

              3 September  met Johan

                                       10 September , 17 September met Johan

24  September .

                              1 Oktober met Johan, 8 Oktober, 

                                      15 Oktober met Johan., 29 Oktober

                          22 Oktober  HERFSTVAKANTIE

                    5 November met Johan ,

 

                        Op 12 November is er geen repetitie

 

                   19 November met Johan, 

    26  November ?

                                             3 December met Johan,

    10 December en

                 17 December met Johan.

       KERSTVAKANTIE